fbpx

Reservations- og betalingsbetingelser (Privat)

Pr. 1. august 2021

FORHÅNDSRESERVATION

Selskabslokaler på Brede Spisehus forhåndsreserveres gerne ved første henvendelse, med henblik på følgende fremsendelse af tilbudsmateriale, yderligere korrespondance og fremvisning.
Forhåndsreservation er ikke en gyldig reservation og slettes automatisk efter 14 dage, hvis ikke der er indgået specifik aftale om forlængelse heraf, eller der indgås endelig aftale om afholdelse af arrangement.

AFTALE

Endelig aftale bekræftes skriftligt af Brede Spisehus og fremsendes til Kunden på e-mail. Herefter gælder vores betingelser om betaling og annullering.

Aftalebekræftelse vil indeholde følgende:

 • Dato, start- og sluttidspunkt
 • Valg af selskabslokale
 • Arrangementstype
 • Antal deltagere
 • Valgt basisforplejning og evt. tilkøb af serviceydelser
 • Faktureringsoversigt og betalingsoplysninger

BETALING

Med mindre andet er aftalt og fremgår af aftalebekræftelsen, betales de samlede serviceydelser i 3 rater, som følger:

 1. 20% af den aftalte pris faktureres som depositum umiddelbart efter bekræftelse af arrangement, og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
 2. Det resterende beløb, med evt. justeringer som følge af eks. ændret deltagerantal eller tilkøb af ydelser, faktureres 28 dage før arrangementets afholdelse, og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
 3. Eventuelle ekstra tilkøb eller justeringer, kan betales kontant på dagen eller faktureres efter arrangementet med en slutfaktura, der forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
 4. Ved eksklusiv booking af selskabslokaler på Brede Spisehus, faktureres der altid følgende minimum, uanset antal bestilte kuverter:
  – Restauranten: DKK 40.000 (frokost) og DKK 50.000 (aften)
  – 1. salen: DKK 15.000
  – Funktionærstuen: DKK 10.000
 5. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, anses den manglende betaling som annullering, hvorefter vores normale afbestillingsbetingelser træder i kraft.
 6. For alle betalinger gælder, at der ved forsinkelse tilskrives rente i henhold til rentelovens til enhver tid gældende morarentesats.
 7. Brede Spisehus’ opkrævninger tillægges moms, efter de herom gældende regler.

  AFBESTILLING

  Afbestilling skal ske ved besvaret e-mail eller ved anbefalet brev.

  Følgende er gældende i tilfælde af afbestilling:

  Afbestilling mellem 12-1 måneder før arrangementsdag – faktureres med 25%

  Afbestilling mellem 30-14 dage før arrangementsdag – faktureres med 75%

  Afbestilling mindre end 14 dage før arrangementsdag – faktureres med 100%

  Annullering af op til 10% af det anmeldte deltagerantal kan ske omkostningsfrit indtil 14 dage før arrangementsdag – herefter faktureres 100%.

  ANSVAR

  Kunden er pligtig at følge alle generelle forskrifter, regler og henvisninger fra Brede Spisehus’ personale, herunder sikkerheds- og adgangsinstrukser fastsat af myndigheder og Brede Spisehus, i forbindelse med gennemførelse af arrangementet.

  Kunden er ansvarlig for enhver tænkelig skade, som måtte opstå i anledning af arrangementet. Dette gælder enhver skade, som er opstået som følge af forberedelse til, gennemførelse af eller oprydning efter arrangementet. Hvis Brede Spisehus bliver holdt ansvarlig i forhold til tredjemand i forbindelse med arrangementets afholdelse, har Brede Spisehus regres mod kunden for dette tab. Kunden er pligtig at tegne nødvendig og passende ansvarsforsikring til dækning heraf.

  Brede Spisehus fraskriver sig ansvar for skader eller tab forårsaget af strømsvigt eller lignende, alle former for ledningsbrud, oversvømmelser, naturkatastrofer eller anden force majeure.

  Kunden bærer selvstændigt ansvaret for den betryggende opbevaring af sine effekter under arrangementet. Brede Spisehus fraskriver sig ansvaret for tyveri, hærværk og tilsvarende vedrørende sådanne effekter. Kunden opfordres til at undersøge dækning under egen forsikring i forbindelse med arrangementet.

  For udleverede nøgler, i tilfælde af at disse bortkommer, er Kunden erstatningspligtig